Liselerde Sınıf Geçme ve Sınıf Tekrarı Şartları

HomeKO World - 83/1 FULL ITEM FULL PK
TURKKO.NET
XydonisKO
KlasGame

RoTrKO

Administrator
Site Yetkilisi
Yönetici
7 Mar 2012
12,943
349
83
Anarshe GAme
Liselerde sınıftan geçme ve sınıf tekrarı şartları

Liselerde (Ortaöğretim) sınıf geçme ile ilgili daha öncede sitemizde bir kaç içerik yazmıştık. Bir çok öğrencimiz [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] sınıf geçme ile ilgili sorular sorunca bizde konu ile ilgili bir açıklama yazmaya karar verdik.

Biliyorsunuz sınıftan geçme ve sınıf tekrar işlemleri birinci birinci ve ikinci dönem notları verildikten sonra belli olur.MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre:

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer" olması gerekir.

Örnek: Ders Adı 1.Dönem Notu 2.Dönem Notu Durumu

Matematik 1 2 Başarılı

Fizik 2 1 Başarısız

Kimya 0 3 Başarılı

Biyoloji 5 1 Başarısız

Geometri 1 5 Başarılı

Tarih 0 2 Başarısız

Doğrudan Sınıf Geçme

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;

Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liselerde 2.50 , Fen Liselerinde 3.50 , Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

(Dil ve Anlatım dersi baraj derstir. Bu nedenle dil ve anlatım dersi 2.dönem en az 2, birinci dönem sıfır (0) ise 2.dönem notu en az 3 olmalıdır.

Sorumlu Olarak Sınıf GeçmeDoğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 ve 11.sınıflarda en fazla 2,dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Sınıf Tekrarı

a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,

b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar