Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl Alınır?

HomeKO World - 83/1 FULL ITEM FULL PK
TURKKO.NET
KlasGame

RoTrKO

Administrator
Yönetici
7 Mar 2012
12,943
349
83
Anarshe GAme
Takdir, Teşekkür ve Onur Belgesi Nasıl alınır?

Takdir hesaplama, teşekkür hesaplama, takdir alma, ortalama hesaplama, teşekkür alma, takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesiEn son 1 Temmuz 2015 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuyla ilgi maddeler:İKİNCİ BÖLÜM

ÖdülÖğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi

verilir.Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

MADDE 162-

(1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.-------------------------------------------NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?Aşağıdaki Örnekte rastgele dersler ve ders saat sayıları kullanılmıştır. Önemli olan not ortalamasının ve teşekkür veya takdir hesaplamasının mantığını anlamaktır. Daha sonra kendi derslerinize göre not ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.Ders Adı Ders Saati Öğrencinin Aldığı Not Ağırlık Notu Hesaplama Ağırlık Notu

Dil ve Anlatım 3 60 60x3 180

Türk Edebiyatı 5 80 80x5 400

Coğrafya 6 72 72x6 432

Seçmeli İşletme 2 86.5 86.5x2 173

İngilizce 2 70.8 70.8x2 141.6

İnkilap Tarihi 2 85 85x2 170

Beden Eğitimi 2 100 100x2 200

TOPLAM 22 1696.6Not ortalaması: 1696.6 / 22 = 77.118Tüm derslerin ağırlık notu toplamı o sınıftaki haftalık ders saati sayısına bölünmek suretiyle ortalama bulunmuş oldu.Çıkan ortalama sonuç: Yeni yönetmeliğe göre derslerin hiç birisi 50.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlara TEŞEKKÜR, 85.00 puan ve üzeri olanlara TAKDİR verilir.Not ortalaması hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler:

Ne kadar dersiniz varsa hepsinin puan ortalamasını ve haftalık ders saat sayısını mutlaka hesaplamalısınız.

Yeni sisteme göre puan olarak ortalamalarınızı hesaplayınız. (65 veya 78.42 gibi)

Sayıların ondalıklı kısmınlarını dikkate alınız.

Rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmeyiniz.

Belge alabilmeniz için hiç zayıf dersiniz olmaması gerekir. (50.00 puandan aşağı bir puan olmamalıdır)​