TARTIŞMASIZ EN İYİ EDİTÖR Nero All In One Editor v1.08 GÜNCELL VERİSON

TURKKO.NET
XydonisKO
KlasGame

esmeralda51

Yeni Cüce
6 Eki 2019
9
0
1
30
BorderKO
2000+ ÜZERİ SQL VERSİYONLARINA UYARLANMIŞTIR,

İSTEĞE GÖRE CONNECTION STRING DEĞİŞTİRİLEBİLİR.AÇARKEN HATA ALANLAR YÖNETİCİ OLARAK + WİNDOWS UYUMLULUK MODU İLE ÇALIŞTIRSIN.SUNUCUDA OCX HATASI ALIRSANIZ YANINDAKİ OCX DOSYALARINI Windows/System32 KLASÖRÜNE ATIN VE AŞAĞIDAKİ KODLARI .BAT DOSYASI OLARAK KAYDEDİP ÇALIŞTIRIN.
Kod:
@echo off

regsvr32 MSINET.OCX

regsvr32 COMDLG32.OCX

regsvr32 MSADODC.OCX

regsvr32 MSCOMCTL.OCX

regsvr32 RICHTX32.OCX

echo OCX Kayit islemi gerceklesmistir.

pauseSettings.ini dosyası içerisinde gerekli ayarları yapmanız gerekmektedir.

Kod:
[SETTINGS]

CONNECTION_STRING=Driver={SQL Server};Server=[COLOR="Red"]NERO\SQLEXPRESS[/COLOR];Database=[COLOR="red"]kn_online[/COLOR];Id=test;Password=test;


Güncellemeler

Banka, Başlangıç, Inventory itemlerini düzeltebilmeniz için veritabanında sütunlar varchar veya binary olarak seçilmiş olmak zorundadır. Her ikisinde de kayıt yapmaktadır.Download

***Hidden content cannot be quoted.***Virüstotal sonucu

https://virustotal.com/#/file/e1a8733ec0fd79c4b40f1ee5438bc40652048640171e6b25a31123d9ed53c7c5/detection
Başlangıç İtem için gerekli tablo ve prosedür

Kod:
IF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)

DROP TABLE [dbo].[BEGINNER_ITEM]

GOIF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)

DROP PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]

GOCREATE TABLE [dbo].[BEGINNER_ITEM] (

    [iClass] [smallint] NOT NULL ,

    [strClass] [char] (10) NULL ,

    [Gold] [bigint] NULL DEFAULT (0),

    [strItem] [binary](800) NULL

) ON [PRIMARY]

GOINSERT INTO [dbo].[BEGINNER_ITEM] (iClass, strClass, Gold, strItem) VALUES ( 1, 'Warrior', 0, Cast(0 as BINARY(800)));

INSERT INTO [dbo].[BEGINNER_ITEM] (iClass, strClass, Gold, strItem) VALUES ( 2, 'Rogue', 0, Cast(0 as BINARY(800)));

INSERT INTO [dbo].[BEGINNER_ITEM] (iClass, strClass, Gold, strItem) VALUES ( 3, 'Magician', 0, Cast(0 as BINARY(800)));

INSERT INTO [dbo].[BEGINNER_ITEM] (iClass, strClass, Gold, strItem) VALUES ( 4, 'Priest', 0, Cast(0 as BINARY(800)));SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_NULLS ON

GOCREATE PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]

@strUserId varchar(21)

AS

BEGINDECLARE @Class smallintSELECT @Class = CAST(SUBSTRING(CAST(Class AS varchar(3)), 2, 2) AS int) FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserIdIF @Class = 1 OR @Class = 5 OR @Class = 6

SET @Class = 1IF @Class = 2 OR @Class = 7 OR @Class = 8

SET @Class = 2IF @Class = 3 OR @Class = 9 OR @Class = 10

SET @Class = 3IF @Class =4 OR @Class = 11 OR @Class = 12

SET @Class = 4UPDATE USERDATA SET strItem = (SELECT strItem FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = @Class), Gold = (SELECT Gold FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = @Class) WHERE strUserId = @strUserIdENDGO

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

SET ANSI_NULLS ON

GOResimler
Kara liste (algılanırsa otomatik kapanır)

Kod:
wireshark,packet,detect,ollydbg,profiler,tracer


İleride eklenilmesi düşünülenler

Kod:
Letter Editor / Letter Item Send

Exchange Editor

Group Drop List Editor

** Zone Editor -> NPC Path ayarlanabilme (koxplarda yol çizme gibi)

** User Editor -> Friend Editor

** User Editor -> Skill Editor
[/QUOTE]