USKO PUS v2 ORJİNAL VE APİ SİSTEMİ AKTİF

'Vip Paylaşımlar' forumunda Ash tarafından 3 Aralık 2017 tarihinde açılan konu

 1. Ash

  Ash

  Katılım:
  17 Kasım 2017
  Mesaj:
  9,843
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  36

  Pus şuan usko da kullanılan sistemi aynısıdır.Aspx tabanlı en büyük özelliği API Sistemi Sorunsuzdur.Sourcesi yoktur sadece pus dosyalarıdır.Lisans sistemi yoktur.Güle Güle Kullanın  Sql Kodları  Kod:
  -- --------------------------------------------------
  -- Entity Designer DDL Script for SQL Server 2005, 2008, 2012 and Azure
  -- --------------------------------------------------
  -- Date Created: 07/03/2017 22:58:41
  -- Generated from EDMX file: C:\Users\Serkan\Desktop\TestAp1i\PowerUpStore\Models\Model1.edmx
  -- --------------------------------------------------
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF;
  GO
  USE [KO_MAIN];
  GO
  IF SCHEMA_ID(N'dbo') IS NULL EXECUTE(N'CREATE SCHEMA [dbo]');
  GO
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Dropping existing FOREIGN KEY constraints
  -- --------------------------------------------------
  
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Dropping existing tables
  -- --------------------------------------------------
  
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[C_SERVER_INFO]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[C_SERVER_INFO];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_BANNER]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_BANNER];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_BASKET]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_BASKET];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_BUYITEM]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_BUYITEM];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_CASH]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_CASH];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_ESN_CODE]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_ESN_CODE];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_ITEMS]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_ITEMS];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_LOG]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_LOG];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_MENU]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_MENU];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PUS_SESSION]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[PUS_SESSION];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[USERDATA]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[USERDATA];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[dbo].[WEB_ITEMMALL]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [dbo].[WEB_ITEMMALL];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[KO_MAINModelStoreContainer].[ACCOUNT_CHAR]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [KO_MAINModelStoreContainer].[ACCOUNT_CHAR];
  GO
  IF OBJECT_ID(N'[KO_MAINModelStoreContainer].[TB_USER]', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE [KO_MAINModelStoreContainer].[TB_USER];
  GO
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Creating all tables
  -- --------------------------------------------------
  
  -- Creating table 'PUS_BANNER'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_BANNER] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [BannerImage] varchar(500) NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_BASKET'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_BASKET] (
    [basket_id] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [baket_sessionid] varchar(250) NOT NULL,
    [ItemID] int NOT NULL,
    [ItemCount] smallint NOT NULL,
    [InDate] datetime NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_BUYITEM'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_BUYITEM] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ItemID] int NOT NULL,
    [sCount] smallint NOT NULL,
    [strNote] varchar(350) NOT NULL,
    [bComplate] tinyint NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_CASH'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_CASH] (
    [cashid] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Total] int NOT NULL,
    [Cash] int NOT NULL,
    [Aciklama] varchar(150) NOT NULL,
    [PID] int NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_ESN_CODE'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_ESN_CODE] (
    [id] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Serial1] varchar(4) NOT NULL,
    [Serial2] varchar(4) NOT NULL,
    [Serial3] varchar(4) NOT NULL,
    [Serial4] varchar(4) NOT NULL,
    [ByUsed] int NOT NULL,
    [CashPoint] int NOT NULL,
    [BonusCashPoint] int NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_ITEMS'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_ITEMS] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ItemID] int NOT NULL,
    [strItemName] varchar(150) NULL,
    [strItemTitle] varchar(1000) NULL,
    [Price] int NULL,
    [DcPrice] int NULL,
    [Image] varchar(150) NULL,
    [SendType] int NULL,
    [ItemType] int NULL,
    [BuyCount] int NOT NULL,
    [BannerImage] varchar(150) NULL,
    [strItemDesc] varchar(1000) NOT NULL,
    [ExpirationTime] int NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_LOG'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_LOG] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Progress_Type] tinyint NULL,
    [Session_ID] varchar(350) NOT NULL,
    [Old_CashPoint] int NULL,
    [Old_BonusCash] int NULL,
    [New_CashPoint] int NULL,
    [New_BonusCashPoint] int NULL,
    [Item_ID] int NULL,
    [Progress_Result] int NULL,
    [Progress_Date] datetime NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_MENU'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_MENU] (
    [id] int NOT NULL,
    [strID] varchar(50) NULL,
    [strMenuType] varchar(50) NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'PUS_SESSION'
  CREATE TABLE [dbo].[PUS_SESSION] (
    [strAccountID] varchar(50) NULL,
    [strUserID] varchar(50) NULL,
    [strClass] varchar(50) NULL,
    [strLevel] varchar(50) NULL,
    [strParam] varchar(350) NULL,
    [strData] datetime NULL,
    [id] int IDENTITY(1,1) NOT NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'C_SERVER_INFO'
  CREATE TABLE [dbo].[C_SERVER_INFO] (
    [nServerIndex] int NOT NULL,
    [nServerIp] varchar(50) NULL,
    [strServerName] varchar(50) NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'USERDATA'
  CREATE TABLE [dbo].[USERDATA] (
    [strUserID] char(21) NOT NULL,
    [Nation] tinyint NOT NULL,
    [Race] tinyint NOT NULL,
    [Class] smallint NOT NULL,
    [HairRGB] int NOT NULL,
    [Rank] tinyint NOT NULL,
    [Title] tinyint NOT NULL,
    [Level] tinyint NOT NULL,
    [Exp] bigint NOT NULL,
    [Loyalty] int NOT NULL,
    [Face] tinyint NOT NULL,
    [City] tinyint NOT NULL,
    [Knights] smallint NOT NULL,
    [Fame] tinyint NOT NULL,
    [Hp] smallint NOT NULL,
    [Mp] smallint NOT NULL,
    [Sp] smallint NOT NULL,
    [Strong] tinyint NOT NULL,
    [Sta] tinyint NOT NULL,
    [Dex] tinyint NOT NULL,
    [Intel] tinyint NOT NULL,
    [Cha] tinyint NOT NULL,
    [Authority] tinyint NOT NULL,
    [Points] smallint NOT NULL,
    [Gold] int NOT NULL,
    [Zone] tinyint NOT NULL,
    [Bind] smallint NULL,
    [PX] int NOT NULL,
    [PZ] int NOT NULL,
    [PY] int NOT NULL,
    [dwTime] int NOT NULL,
    [strSkill] varchar(10) NULL,
    [strItem] binary(592) NULL,
    [strSerial] binary(592) NULL,
    [strUserSeal] binary(269) NULL,
    [strItemTime] binary(296) NULL,
    [sQuestCount] smallint NOT NULL,
    [strQuest] binary(3888) NULL,
    [sQuestDataCount] smallint NOT NULL,
    [strQuestData] binary(1296) NULL,
    [MannerPoint] int NOT NULL,
    [LoyaltyMonthly] int NOT NULL,
    [iSavedCONT] int NOT NULL,
    [dtCreateTime] datetime NOT NULL,
    [dtUpdateTime] datetime NULL,
    [CSWFreeLoyaltyUpdateTime] datetime NULL,
    [strMemo] char(21) NULL,
    [sGenieTime] smallint NOT NULL,
    [strGenieOptions] char(100) NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'ACCOUNT_CHAR'
  CREATE TABLE [dbo].[ACCOUNT_CHAR] (
    [strAccountID] char(21) NOT NULL,
    [bNation] tinyint NOT NULL,
    [bCharNum] tinyint NOT NULL,
    [strCharID1] char(21) NULL,
    [strCharID2] char(21) NULL,
    [strCharID3] char(21) NULL,
    [strCharID4] char(21) NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'TB_USER'
  CREATE TABLE [dbo].[TB_USER] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [strAccountID] varchar(21) NOT NULL,
    [strPasswd] varchar(28) NULL,
    [strSealPasswd] char(8) NOT NULL,
    [strClientIP] char(15) NULL,
    [bPremiumType] tinyint NOT NULL,
    [dtPremiumTime] datetime NULL,
    [sHours] smallint NOT NULL,
    [dtCreateTime] datetime NULL,
    [CashPoint] int NULL,
    varchar(50) NULL,
    [SecurityAnswer] varchar(50) NULL,
    [SecurityQuestion] varchar(50) NULL,
    [strAuthority] tinyint NULL,
    [UserName] varchar(50) NULL,
    [UserSurname] varchar(50) NULL,
    [BonusCashPoint] int NULL,
    [Privatekey] varchar(350) NULL,
    [Referencekey] varchar(350) NULL,
    [GiveReferenceVal] bit NOT NULL,
    [KraftAdmin] int NULL,
    [strPremiumData] binary(350) NOT NULL,
    [strPhoneNumber] char(10) NULL,
    [Access] varchar(50) NULL
  );
  GO
  
  -- Creating table 'WEB_ITEMMALL'
  CREATE TABLE [dbo].[WEB_ITEMMALL] (
    [ID] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [strAccountID] char(21) NOT NULL,
    [strCharID] char(21) NOT NULL,
    [ServerNo] smallint NOT NULL,
    [ItemID] int NOT NULL,
    [ItemCount] smallint NOT NULL,
    [BuyTime] datetime NOT NULL,
    [img_file_name] varchar(50) NULL,
    [strItemName] varchar(100) NULL,
    [price] int NULL,
    [pay_type] int NULL,
    [itemtime] int NOT NULL
  );
  GO
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Creating all PRIMARY KEY constraints
  -- --------------------------------------------------
  
  -- Creating primary key on [ID] in table 'PUS_BANNER'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_BANNER]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_BANNER]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [basket_id] in table 'PUS_BASKET'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_BASKET]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_BASKET]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([basket_id] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [ID] in table 'PUS_BUYITEM'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_BUYITEM]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_BUYITEM]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [cashid] in table 'PUS_CASH'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_CASH]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_CASH]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([cashid] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [id] in table 'PUS_ESN_CODE'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_ESN_CODE]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_ESN_CODE]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [ID], [ItemID], [BuyCount] in table 'PUS_ITEMS'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_ITEMS]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_ITEMS]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID], [ItemID], [BuyCount] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [ID] in table 'PUS_LOG'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_LOG]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_LOG]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [id] in table 'PUS_MENU'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_MENU]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_MENU]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [id] in table 'PUS_SESSION'
  ALTER TABLE [dbo].[PUS_SESSION]
  ADD CONSTRAINT [PK_PUS_SESSION]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [nServerIndex] in table 'C_SERVER_INFO'
  ALTER TABLE [dbo].[C_SERVER_INFO]
  ADD CONSTRAINT [PK_C_SERVER_INFO]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([nServerIndex] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [strUserID] in table 'USERDATA'
  ALTER TABLE [dbo].[USERDATA]
  ADD CONSTRAINT [PK_USERDATA]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([strUserID] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [strAccountID], [bNation], [bCharNum] in table 'ACCOUNT_CHAR'
  ALTER TABLE [dbo].[ACCOUNT_CHAR]
  ADD CONSTRAINT [PK_ACCOUNT_CHAR]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([strAccountID], [bNation], [bCharNum] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [ID], [strAccountID], [strSealPasswd], [bPremiumType], [sHours], [GiveReferenceVal], [strPremiumData] in table 'TB_USER'
  ALTER TABLE [dbo].[TB_USER]
  ADD CONSTRAINT [PK_TB_USER]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID], [strAccountID], [strSealPasswd], [bPremiumType], [sHours], [GiveReferenceVal], [strPremiumData] ASC);
  GO
  
  -- Creating primary key on [ID] in table 'WEB_ITEMMALL'
  ALTER TABLE [dbo].[WEB_ITEMMALL]
  ADD CONSTRAINT [PK_WEB_ITEMMALL]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC);
  GO
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Creating all FOREIGN KEY constraints
  -- --------------------------------------------------
  
  -- --------------------------------------------------
  -- Script has ended
  -- --------------------------------------------------
  [/CODE]
  
  
  [/B]
  [SIZE=4][B]
  İndirme Linki 
  [/B][/SIZE]
  
  [vfc_hh="0,76"][COLOR=#333333][FONT=source_sans_proregular]https://mega.nz/#!tv4kRY4J!PRtmfiEmQFRIaltgarhx-XtyYZIheA9bzbKD4gma4t0[/FONT][/COLOR][/vfc_hh]
  
  
  [B]Rar Pass: [COLOR=#0000ff]KO-FOX.COM[/COLOR][/B]
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Aralık 2017
 2. Makajima

  Makajima
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  9 Mart 2012
  Mesaj:
  295
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Teşekkürler
   
 3. campos12

  campos12
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  15 Kasım 2017
  Mesaj:
  159
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
   
 4. Webmaster

  Webmaster
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2017
  Mesaj:
  39
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  TeŞekkÜrler .
   
 5. KOMY

  KOMY
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2017
  Mesaj:
  48
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  tank you :(:(:(:(
   
 6. Legendry

  Legendry
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  16 Mart 2015
  Mesaj:
  783
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  xx

  sagolssssssss
   
 7. Mountain

  Mountain
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2012
  Mesaj:
  458
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Calle hardy

  teşekkürler
   
 8. Demir

  Demir
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  28 Ağustos 2014
  Mesaj:
  801
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  teşekkürler
   
 9. aligollez

  aligollez
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  8 Ocak 2014
  Mesaj:
  48
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  thxssxxxxx
   
 10. Stinq3r

  Stinq3r
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2017
  Mesaj:
  34
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler
   
 11. GUNEYHAN

  GUNEYHAN
  Yeni Cüce

  Katılım:
  18 Kasım 2012
  Mesaj:
  574
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  saol baskan
   
 12. Inyotef

  Inyotef
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  25 Haziran 2017
  Mesaj:
  68
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  sssssssssssssssssssss
   
 13. Simyone

  Simyone
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  17 Mayıs 2013
  Mesaj:
  152
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  ++++++++++++++++++++++
   
 14. cacaa

  cacaa
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  27 Temmuz 2016
  Mesaj:
  102
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Teşekkür ederim.
   
 15. gulistancaliskan

  gulistancaliskan
  Yeni Cüce

  Katılım:
  15 Kasım 2017
  Mesaj:
  16
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  paylaşım için teşekkürler
   
 16. b3lade

  b3lade
  Yeni Cüce

  Katılım:
  23 Ocak 2018
  Mesaj:
  5
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler
   
 17. Darkness55

  Darkness55
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  11 Nisan 2017
  Mesaj:
  39
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler
   
 18. MikroDana

  MikroDana
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  15 Kasım 2017
  Mesaj:
  51
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler
   
 19. volkan5

  volkan5
  Kayıtlı Üye

  Katılım:
  22 Ocak 2018
  Mesaj:
  87
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  +++++++++++++++++++
   
 20. vivid18

  vivid18
  Yeni Cüce

  Katılım:
  6 Şubat 2018
  Mesaj:
  22
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  asgasgsagasgas
   

Bu Sayfayı Paylaş