[1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Projects

'Kaynak Kod Paylaşımları' forumunda Nogitsun tarafından 21 Nisan 2016 tarihinde açılan konu

 1. Nogitsun

  Nogitsun New Member

  Merhabalar,  Aranızda ROK Projesini bilenler vardır. Yaratık & npc hızlarını ve yapay zekasını bu proje için geliştirmiştik. ICE ve lighting işlemeleri, sorunsuz takip sistemi vs.. sizlerle paylaşıyorum. %100 ÇÖZÜMDÜR.!

  [HIDE-REPLY]

  Öncelikle AI Server içerisinde, Npc.h eklemeniz gerekenler;  Kod:
  void NpcCalling(float fDis,float fDistance, __Vector3 oPos, __Vector3 cPost);


  Unit.h eklemeniz gereken;

  Kod:
  uint8  m_bSpeedAmount;


  Unit.cpp Initialize() içerisinde varsayılan olarak 100 değeri vermeyi unutmayın.

  Kod:
    m_bSpeedAmount = 100;


  AI > Npc.cpp içerisindeki IsNoPathFind fonksiyonunu bununla değişin;

  Kod:
  void CNpc::IsNoPathFind(float fDistance){
  
    ClearPathFindData();
  
    m_bPathFlag = true;
  
  
  
  
  
    int nX = 0, nZ = 0;
  
    __Vector3 vStart, vEnd, vDis, vOldDis;
  
    float fDis = 0.0f;
  
    vStart.Set(m_fStartPoint_X, 0, m_fStartPoint_Y);
  
    vEnd.Set(m_fEndPoint_X, 0, m_fEndPoint_Y);
  
    vDis.Set(m_fStartPoint_X, 0, m_fStartPoint_Y);
  
    int count = 0;
  
    int nError = 0;
  
  
  
  
  
    fDis = GetDistance(vStart, vEnd);
  
    if (fDis > NPC_MAX_MOVE_RANGE) {
  
      ClearPathFindData();
  
      TRACE("#### Npc-IsNoPathFind Fail : NPC_MAX_MOVE_RANGE overflow .. [nid = %d, name=%s], cur_x=%.2f, z=%.2f, dest_x=%.2f, dest_z=%.2f, fDis=%.2f#####\n",
  
        GetID(), GetName().c_str(), m_fStartPoint_X, m_fStartPoint_Y, m_fEndPoint_X, m_fEndPoint_Y, fDis);
  
      return;
  
    }
  
  
  
  
  
    if (GetMap() == nullptr)
  
    {
  
      ClearPathFindData();
  
      TRACE("#### Npc-IsNoPathFind No map : [nid=%d, name=%s], zone=%d #####\n", GetID(), GetName().c_str(), GetZoneID());
  
      return;
  
    }
  
    MAP* pMap = GetMap();
  
  
  
  
  
    vOldDis.Set(vDis.x, 0, vDis.z);
  
    fDis = GetDistance(vOldDis, vEnd);
  
  
  
  
  
    if (count < 0 || count >= MAX_PATH_LINE) {
  
      count = 0;
  
    } 
  
  
  
  
  
    GetVectorPosition(vDis, vEnd, fDistance, &vDis);
  
    NpcCalling(fDis,fDistance, vOldDis, vDis);
  
     
  
    if (count <= 0 || count >= MAX_PATH_LINE) {
  
      ClearPathFindData();
  
      TRACE("#### IsNoPtahfind Fail : nid=%d,%s, count=%d ####\n", GetID(), GetName().c_str(), count);
  
      return;
  
    }
  
    m_iAniFrameIndex = count;
  
  
  
  
  
  }


  Eksik fonksiyonumuz bunu da altına ekleyin;

  Kod:
  void CNpc::NpcCalling(float fDis,float fDistance, __Vector3 oPos, __Vector3 cPost){ 
  
    float bChamber = TILE_SIZE + 3;
  
  
  
  
  
    if (m_bSpeedAmount > 0 && m_bSpeedAmount < 100) {
  
      float pTile = (float)(10 - (m_bSpeedAmount / 10) - TILE_SIZE);
  
      bChamber -= (pTile >= 1 ? pTile + 2 : 0);
  
    }
  
    else if (m_bSpeedAmount > 100) {
  
      float pTile = (float)(10 - (m_bSpeedAmount / 10) - TILE_SIZE);
  
      bChamber += (pTile >= 1 ? pTile + 2 : 0); 
  
    }
  
     
  
    bChamber = fDis / bChamber; 
  
    if (bChamber > 15)bChamber = 15;
  
     
  
    m_curx = (cPost.x / bChamber) + oPos.x;
  
    m_curz = (cPost.z / bChamber) + oPos.z;
  
  
  
  
  
    float tempSpeed = m_fSecForRealMoveMetor;
  
  
  
  
  
    if (tempSpeed == 0)
  
      tempSpeed = m_fSpeed_1;
  
  
  
  
  
    float nMoveSpeed = (float)(tempSpeed / ((float)m_sSpeed / 1000)); 
  
    
  
    if (nMoveSpeed != 0) { 
  
      SendMoveResult(m_curx, m_fPrevY, m_curz, (float)(nMoveSpeed));
  
    }
  
  }


  Hareket hızlarımız yazılımsal olarak düzelmiştir. Şimdide takip olayındaki hataları fixleyelim.  Yine Npc.cpp içindeki NpcTracing fonksiyonunda aşağıdaki return değerlerini güncelleyin.  Kod:
  if (isNonAttackingObject())  {
  
      InitTarget();
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return 0;
  
    }
  Kod:
  if (m_byMoveType == 4)  {
  
      m_NpcState = NPC_FIGHTING;
  
      return 0;
  
    }
  Kod:
  if (result == CloseTargetInGeneralRange)  {
  
      NpcMoveEnd();
  
      m_NpcState = NPC_FIGHTING;
  
      return 0;
  
    }
  
    else if (result == CloseTargetInvalid)
  
    {
  
      InitTarget();
  
      NpcMoveEnd();
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return 0;
  
    }
  
    else if (result == CloseTargetInAttackRange && GetProto()->m_byDirectAttack == 2)
  
    {
  
      NpcMoveEnd();
  
      m_NpcState = NPC_FIGHTING;
  
      return 0;
  
    }
  Kod:
  if (m_bStopFollowingTarget)  {
  
      if (!ResetPath())// && !m_tNpcTraceType)
  
      { 
  
        InitTarget();
  
        NpcMoveEnd(); 
  
        m_NpcState = NPC_STANDING;
  
        return 0;
  
      }
  
    }
  Kod:
  if ( (!m_bPathFlag && !StepMove())    || (m_bPathFlag && !StepNoPathMove()))
  
    {
  
      m_NpcState = NPC_STANDING; 
  
      return 0;
  
    }
  Fonksiyonun en son ki return değeri ;

  Kod:
  return m_sSpeed;


  Yine aynı şekilde NpcAttacking fonksiyonun return değerleri aşağıdaki gibi olmalı;

  Kod:
  if (isNonAttackingObject())  {
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return 0;
  
    }
  Kod:
  if (result == CloseTargetInGeneralRange)  {
  
      m_NpcState = NPC_FIGHTING;
  
      return m_sAttackDelay;
  
    }
  
  
  
  
  
  
  Kod:
  int nValue = GetTargetPath();  if (nValue == -1)
  
    {
  
      if (!RandomMove())
  
      {
  
        InitTarget();
  
        m_NpcState = NPC_STANDING;
  
        return m_sStandTime;
  
      }
  
  
  
  
  
      InitTarget();
  
      m_NpcState = NPC_MOVING;
  
      return 0;
  
    }
  
    else if (nValue == 0)
  
    {
  
      m_fSecForMetor = m_fSpeed_2;
  
      IsNoPathFind(m_fSecForMetor);
  
    }
  
  
  
  
  
    m_NpcState = NPC_TRACING;
  
    return m_sStandTime;


  Sıradaki fonksiyon : NpcMoving aynı işlemi uygulayın;

  Kod:
  NpcMoveEnd();      m_NpcState = NPC_ATTACKING;
  
        return 0;
  Kod:
  if (IsMovingEnd())  {
  
      m_curx = m_fPrevX;    
  
      m_curz = m_fPrevZ; 
  
      if (GetX() < 0 || GetZ() < 0)  
  
        TRACE("Npc-NpcMoving-2 : nid=(%d, %s), x=%.2f, z=%.2f\n", GetID(), GetName().c_str(), GetX(), GetZ());
  
   
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return m_sStandTime;
  
    }
  
  
  
  
  
  
  Kod:
  if ( (!m_bPathFlag && !StepMove())    || (m_bPathFlag && !StepNoPathMove()))
  
    {
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return 0;
  
    }
  
  
  
  
  
    SendMoveResult(m_fPrevX, m_fPrevY, m_fPrevZ, (float)((m_fSecForRealMoveMetor) / ((double)m_sSpeed / 1000)));
  
    return m_fSpeed_1;


  Sıradaki fonksiyon, NpcStanding aynı işlemi uygulayın;

  Kod:
  if (pRoom != nullptr     && pRoom->m_byStatus == 1)
  
    {
  
      m_NpcState = NPC_STANDING;
  
      return m_sStandTime;
  
    }
  Kod:
    if (RandomMove())  {
  
      m_iAniFrameCount = 0;
  
      m_NpcState = NPC_MOVING;
  
      return m_sStandTime;
  
    }  
  Fonksiyonun en sonki return değeri;

  Kod:
  return m_sStandTime;


  Sıradaki fonksiyon, Attack() aynı işlemi uygulayın; direk tüm fonksiyonu veriyorum. sizdekiyle return değerlerini güncelleyin yeter.

  Kod:
  try {    if (isDead())
  
        return -1;
  
  
  
  
  
      int nRandom = 0, nPercent = 1000;
  
      bool bTeleport = false;
  
  
  
  
  
      if (isNonAttackingObject())
  
      {
  
        m_NpcState = NPC_STANDING;
  
        InitTarget();
  
        return 0;
  
      }
  
  
  
  
  
      if (GetProto()->m_byDirectAttack == 1)
  
        return LongAndMagicAttack();
  
  
  
  
  
      int nStandingTime = m_sStandTime;
  
      auto result = IsCloseTarget(m_byAttackRange, AttackTypeMagic);
  
      if (result == CloseTargetNotInRange)
  
      {
  
        m_sStepCount = 0;
  
        m_byActionFlag = ATTACK_TO_TRACE;
  
        m_NpcState = NPC_TRACING;
  
        return m_sAttackDelay;
  
      }
  
      else if (result == CloseTargetInAttackRange)
  
      {
  
        if (GetProto()->m_byDirectAttack == 2)
  
          return LongAndMagicAttack();
  
  
  
  
  
        m_sStepCount = 0;
  
        m_byActionFlag = ATTACK_TO_TRACE;
  
        m_NpcState = NPC_TRACING;
  
        return m_sAttackDelay;
  
      }
  
      else if (result == CloseTargetInvalid)
  
      {
  
        m_NpcState = NPC_STANDING;
  
        InitTarget();
  
        return 0;
  
      }
  
  
  
  
  
      int    nDamage = 0;
  
      uint16 nID = m_Target.id;          // Target ì„ êµ¬í•œë‹¤.
  
  
  
  
  
      // Targeting player
  
      if (nID < NPC_BAND)
  
      {
  
        CUser * pUser = g_pMain->GetUserPtr(nID);
  
        if (pUser == nullptr
  
          || pUser->isDead()
  
          || pUser->m_bInvisibilityType)
  
        {
  
          InitTarget();
  
          m_NpcState = NPC_STANDING;
  
          return 0;
  
        }
  
  
  
  
  
        // Don't attack GMs.
  
        if (pUser->isGM())
  
        {
  
          InitTarget();
  
          m_NpcState = NPC_MOVING;
  
          return 0;
  
        }
  
  
  
  
  
        if (GetProto()->m_byMagicAttack == 4 || GetProto()->m_byMagicAttack == 5)
  
        {
  
          nRandom = myrand(1, 10000);
  
          if (nRandom < nPercent)
  
          {
  
            CNpcMagicProcess::MagicPacket(MAGIC_EFFECTING, m_proto->m_iMagic1, GetID(), -1, int16(pUser->GetX()), int16(pUser->GetY()), int16(pUser->GetZ()));
  
            //printf("AreaMagicAttack --- sid=%d, magicid=%d, name=%s\n", GetID(), m_proto->m_iMagic1, m_proto->m_strName.c_str());
  
            return m_sAttackDelay + 1000;
  
          }
  
        }
  
        else if (GetProto()->m_byMagicAttack == 2)
  
        {
  
          nRandom = myrand(1, 10000);
  
          if (nRandom < nPercent)
  
          {
  
            CNpcMagicProcess::MagicPacket(MAGIC_EFFECTING, m_proto->m_iMagic1, GetID(), pUser->GetID());
  
            //  printf("LongAndMagicAttack --- sid=%d, tid=%d, magicid=%d, name=%s\n", GetID(), pUser->GetID(), m_proto->m_iMagic1, m_proto->m_strName.c_str());
  
            return m_sAttackDelay;
  
          }
  
        }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        SendAttackRequest(pUser->GetID());
  
      }
  
      else // Targeting NPC
  
      {
  
        CNpc * pNpc = g_pMain->GetNpcPtr(nID);
  
        if (pNpc == nullptr
  
          || pNpc->isDead())
  
        {
  
          InitTarget();
  
          m_NpcState = NPC_STANDING;
  
          return 0;
  
        }
  
  
  
  
  
        if (isHealer()
  
          && !isHostileTo(pNpc))
  
        {
  
          m_NpcState = NPC_HEALING;
  
          return 0;
  
        }
  
  
  
  
  
        SendAttackRequest(pNpc->GetID());
  
      }
  
  
  
  
  
      return m_sAttackDelay;
  
    }
  
    catch (...) {
  
      GlobalError(__FILE__, __LINE__);
  
      return 0;
  
    }
  
  }


  Bunlarıda uyguladıktan sonra tıpki 1299 daki gibi hareket olayları çalışacaktır. Slot bozulamaları, donmaları vs durumlar ortadan kalkıyor.  Veritabanı kısmında yapacağınız işlem ise hız ve range olaylarını ayarlamak.

  AttackRange : 2 - 5 arası olmalı. yaratığa göre ayarlamalısınız.

  TrackingRange: 45 civarı

  m_speed : 1300-1600 civarı ayarlarsanız sorun çıkmayacaktır. Bu değerleri sizlere vermiyorum. Kendiniz ayarlayın.  Yapmanız gereken son bir şey ise m_bSpeedAmount değeri Ai server de tutulmamakta. Bu yüzden aisocket aracılığı ile gameserver den m_bSpeedAmount bilgisini ai servere göndermeniz gerekiyor. Yoksa ice & lighting işlemi gerçekleşmez. Bu fonksiyonuda size bırakıyorum. 95% kısmını paylaşmış oldum. Gerisini getirirsiniz.

  [/HIDE-REPLY]  İyi çalışmalar...
   
 2. moonstars

  moonstars New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  saol
   
 3. kosp51

  kosp51 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  eline sağlık
   
 4. MrProper

  MrProper New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  tesekkurler
   
 5. Atilgan1990

  Atilgan1990 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  Saddw
   
 6. rainboy

  rainboy New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  teşekürler
   
 7. hazif38

  hazif38 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  sagollll
   
 8. efsane

  efsane New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  teşekkürler
   
 9. Ceronimo

  Ceronimo New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  bakalim bir tesekkrler
   
 10. ErronBlack

  ErronBlack New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  Teşekkürler
   
 11. asilkan

  asilkan New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  teşekkürler
   
 12. xreal12x

  xreal12x New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  gracias
   
 13. Karaeski

  Karaeski New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  teşekkürler
   
 14. judi

  judi New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  thank youuuuu
   
 15. sapka

  sapka New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  tyyy
   
 16. kopukum21

  kopukum21 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  saol
   
 17. YNG

  YNG New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  Teşekkürler
   
 18. Cripton

  Cripton New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  teşekkürler
   
 19. vecan17

  vecan17 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  tytytytytyytytytytyt
   
 20. lejoner21

  lejoner21 New Member

  Cevap: [1453 ~ 20xx] %100 NPC & MONSTER HAREKET HIZLARI FİXLEME(ICE&LIGHT). YENİ FONKSİYON | ROK Pro  tesekkurler​   

Bu Sayfayı Paylaş