İletişim: [email protected]

Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx

'LUA Paylaşımları' forumunda DarkLenox tarafından 11 Ekim 2015 tarihinde açılan konu

 1. DarkLenox

  DarkLenox New Member

  Katılım:
  29 Ocak 2013
  Mesaj:
  347
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Başlangıç İtem Npcsi Luasını Açıp Dilediğiniz Gibi Vereceği İtemleri Değiştirebilirsiniz.  Link

  18xx, 19xx, 20xx, Başlangıc İtemleri Değiştirmek İsteyenler  [HIDE]
  Kod:
  CREATE_NEW_CHAR Procedürü 
  
  
  
  USE [kn_online]
  
  GO
  
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[CREATE_NEW_CHAR] Script Date: 09.09.2013 22:01:54 ******/
  
  SET ANSI_NULLS ON
  
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  
  GO
  
  ALTER PROCEDURE [dbo].[CREATE_NEW_CHAR]
  
  @nRet   smallint OUTPUT, 
  
  @AccountID  varchar(21), 
  
  @index   tinyint,
  
  @CharID   varchar(21),
  
  @Race   tinyint, 
  
   [MENTION=2874]class[/MENTION]   smallint, 
  
  @Hair   int,
  
  @Face tinyint, 
  
  @Str tinyint, 
  
  @Sta tinyint, 
  
  @Dex tinyint,
  
  @Intel tinyint, 
  
  @Cha tinyint
  
  AS
  
  DECLARE @Row tinyint, @Nation tinyint, [MENTION=2982]zone[/MENTION] tinyint, @PosX int, @PosZ int, @PosY int
  
  
  
  SET @Row = 0  SET @Nation = 0 SET [MENTION=2982]zone[/MENTION] = 21 SET @PosX = 0 SET @PosZ = 0 SET @PosY = 0
  
  SELECT @PosX = InitX, @PosZ = InitZ, @PosY = InitY from ZONE_INFO where ZoneNo = 21
  
  SELECT @Nation = bNation, @Row = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID
  
  IF @Row >= 3  SET @nRet = 1
  
  
  
  IF @Nation = 1 AND @Race > 10  SET @nRet = 2
  
  ELSE IF @Nation = 2 AND @Race < 10  SET @nRet = 2
  
  ELSE IF @Nation <>1 AND @Nation <> 2  SET @nRet = 2
  
  
  
  IF @nRet > 0
  
  RETURN
  
  
  
  SELECT @Row = COUNT(*) FROM USERDATA WHERE strUserId = @CharID
  
  IF @Row > 0 
  
  BEGIN
  
  SET @nRet = 3
  
  RETURN
  
  END
  
  
  
  BEGIN TRAN  
  
  IF @index = 0
  
  UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID1 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
  
  ELSE IF @index = 1
  
  UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID2 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
  
  ELSE IF @index = 2
  
  UPDATE ACCOUNT_CHAR SET strCharID3 = @CharID, bCharNum = bCharNum + 1 WHERE strAccountID = @AccountID
  
  ELSE 
  
  BEGIN
  
  ROLLBACK TRAN
  
  RETURN
  
  END
  
  
  
  INSERT INTO USERDATA (strUserId, Nation, Race, Class, HairRGB, Face, Strong, Sta, Dex, Intel, Cha, Zone, PX, PZ) 
  
  VALUES   (@CharID, @Nation, @Race, [MENTION=2874]class[/MENTION], @Hair, @Face, @Str, @Sta, @Dex, @Intel, @Cha, [MENTION=2982]zone[/MENTION], @PosX, @PosZ)
  
  
  
  /* Başlangıç İtemleri */
  
  
  
  /*DECLARE @bClass tinyint
  
  SET @bClass = SUBSTRING(RTRIM(LTRIM(STR [MENTION=2874]class[/MENTION]))),3,1)
  
  
  
  DECLARE @bLevel int
  
  DECLARE @bExp bigint
  
  DECLARE @bStrong smallint
  
  DECLARE @bDex smallint
  
  DECLARE @bIntel smallint
  
  DECLARE @bCha smallint
  
  DECLARE @bSta smallint
  
  DECLARE @bSkill varchar(10)
  
  DECLARE @bGold int
  
  DECLARE @bstrItem binary(584)
  
  DECLARE @bWarehouseData binary(1536)
  
  DECLARE @bLoyalty int
  
  DECLARE @bPoints smallint
  
  
  
  SELECT @bLevel = Level, @bExp = Exp,@bStrong = Strong,@bDex = Dex, @bIntel = Intel, @bCha = Cha, @bSta = Sta,@bSkill = Skill,@bGold = Gold, @bstrItem = strItem,@bWarehouseData = WarehouseData, @bLoyalty = Loyalty,@bPoints = Points FROM BEGINNER_ITEM WHERE Class = @bClass
  
  
  
  IF @bStrong = 0 SET @bStrong = @Str
  
  IF @bDex = 0 SET @bDex = @Dex
  
  IF @bIntel = 0 SET @bIntel = @Intel
  
  IF @bCha = 0 SET @bCha = @Cha
  
  IF @bSta = 0 SET @bSta = @Sta
  
  
  
  UPDATE USERDATA SET Level = @bLevel,Exp = @bExp,Strong = @bStrong,Dex = @bDex,Intel = @bIntel,Cha = @bCha,Sta = @bSta,strSkill = @bSkill,Gold = @bGold,strItem = @bstrItem,Loyalty = @bLoyalty,Points = @bPoints WHERE strUserId = @CharID
  
  UPDATE WAREHOUSE SET WarehouseData = @bWarehouseData WHERE strAccountID = @AccountID
  
  
  
  UPDATE USERDATA SET Class = Class + 5 WHERE strUserId = @CharID AND @bClass = 1
  
  UPDATE USERDATA SET Class = Class + 6 WHERE strUserId = @CharID AND @bClass = 2
  
  UPDATE USERDATA SET Class = Class + 7 WHERE strUserId = @CharID AND @bClass = 3
  
  UPDATE USERDATA SET Class = Class + 8 WHERE strUserId = @CharID AND @bClass = 4
  
  
  
  /* Başlangıç İtemleri */*/
  
  
  
  exec GIVE_BEGINNER_ITEM @CharID
  
  
  
  IF @@ERROR <> 0
  
  BEGIN  
  
  ROLLBACK TRAN 
  
  SET @nRet = 4
  
  RETURN
  
  END
  
  
  
  COMMIT TRAN
  
  SET @nRet = 0
  Kod:
  IF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  
  DROP TABLE [dbo].[BEGINNER_ITEM]
  
  GO


  Kod:
  IF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  
  DROP PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]
  
  GO
  
  


  Kod:
  CREATE TABLE [dbo].[BEGINNER_ITEM](
  
  [iClass] [smallint] NOT NULL,
  
  [strClass] [char](10) NULL,
  
  [Gold] [bigint] NOT NULL,
  
  [strItem] [varchar](1200) NULL,
  
  [strItem1] [binary](1200) NULL
  
  ) ON [PRIMARY]
  
  
  
  GO
  
  
  Kod:
  INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 1, 'Warrior', 0, ':ø~',NULL);
  
  INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 2, 'Rogue', 0, ':ø~',NULL );
  
  INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 3, 'Magician', 0, ':ø~',NULL );
  
  INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 4, 'Priest', 0, ':ø~',NULL );
  
  
  
  UPDATE BEGINNER_ITEM SET strItem1 = CONVERT(binary(600), strItem) 
  
  
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
  
  GO
  
  SET ANSI_NULLS ON 
  
  GO


  Kod:
  CREATE PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]
  
  @strUserId varchar(21)
  
  AS
  
  BEGIN
  
  
  
  DECLARE [MENTION=2874]class[/MENTION] smallint
  
  
  
  SELECT [MENTION=2874]class[/MENTION] = Cast(SubString(Cast(Class as varchar(3)), 2, 2) as smallint) FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserId
  
  
  
  IF [MENTION=2874]class[/MENTION] = 1 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 5 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 6
  
  SET [MENTION=2874]class[/MENTION] = 1
  
  
  
  IF [MENTION=2874]class[/MENTION] = 2 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 7 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 8
  
  SET [MENTION=2874]class[/MENTION] = 2
  
  
  
  IF [MENTION=2874]class[/MENTION] = 3 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 9 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 10
  
  SET [MENTION=2874]class[/MENTION] = 3
  
  
  
  IF [MENTION=2874]class[/MENTION] =4 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 11 OR [MENTION=2874]class[/MENTION] = 12
  
  SET [MENTION=2874]class[/MENTION] = 4
  
  
  
  UPDATE USERDATA SET strItem = (SELECT strItem1 FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = [MENTION=2874]class[/MENTION]), Gold = (SELECT Gold FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = [MENTION=2874]class[/MENTION]) WHERE strUserId = @strUserId
  
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
  
  GO
  
  SET ANSI_NULLS ON 
  
  GO
  [/HIDE]

  Uygulamanız Gerekmektedir..
  Editörle Itemi Eklediniz Son Olarak REST Atarmış gibi Bu Kodu Uygulamanız Gerekmektedir..  [HIDE]
  Kod:
  UPDATE BEGINNER_ITEM SET strItem1 = CONVERT(binary(600), strItem) 
  [/HIDE]  Son Olarak
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  Rogue Baslangıc

  [​IMG]  Priest Başalangıç

  [​IMG]
   
 2. Anony MouS

  Anony MouS Member

  Katılım:
  6 Ekim 2015
  Mesaj:
  428
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkürler
   
 3. DarkLenox

  DarkLenox New Member

  Katılım:
  29 Ocak 2013
  Mesaj:
  347
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Rica ederim itemleri 59/1 Andream servere göre ayarlayıp paylasıma acıcam son 2 job
   
 4. huber98741

  huber98741 Member

  Katılım:
  24 Haziran 2014
  Mesaj:
  440
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkürler.​   
 5. N_Y_K_S

  N_Y_K_S Member

  Katılım:
  1 Nisan 2013
  Mesaj:
  103
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  teşekkür
   
 6. vlacika2088

  vlacika2088 Member

  Katılım:
  29 Eylül 2015
  Mesaj:
  36
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  thanks
   
 7. tasomaster100

  tasomaster100 Member

  Katılım:
  16 Haziran 2015
  Mesaj:
  370
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  +++++++++++++
   
 8. belmin1997

  belmin1997 Member

  Katılım:
  4 Temmuz 2015
  Mesaj:
  79
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Ghgahehehedhed
   
 9. lulianyi

  lulianyi Member

  Katılım:
  1 Ocak 2014
  Mesaj:
  883
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkürler​   
 10. rapcaca

  rapcaca Member

  Katılım:
  8 Mart 2013
  Mesaj:
  312
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  ++++++++++++++++
   
 11. KiraAmora61

  KiraAmora61 Member

  Katılım:
  26 Ekim 2014
  Mesaj:
  725
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkürler..
   
 12. Ativan

  Ativan Member

  Katılım:
  15 Ocak 2015
  Mesaj:
  183
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Çok işime yaradı teşekkür ederim.
   
 13. TrofBenter

  TrofBenter Member

  Katılım:
  25 Ocak 2013
  Mesaj:
  490
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Thanks
   
 14. datatr

  datatr Member

  Katılım:
  12 Nisan 2015
  Mesaj:
  290
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  ++++++++++++++++
   
 15. GetHart

  GetHart Member

  Katılım:
  25 Kasım 2015
  Mesaj:
  31
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  denemek lazım çalışırsa güzel olur
   
 16. fallen06

  fallen06 Active Member

  Katılım:
  12 Mart 2012
  Mesaj:
  1,065
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  teşkkürlerler kardesim
   
 17. madama01

  madama01 Member

  Katılım:
  25 Ekim 2014
  Mesaj:
  141
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  ellerine salık
   
 18. exnatolia

  exnatolia Member

  Katılım:
  27 Mayıs 2013
  Mesaj:
  85
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkür
   
 19. Bobert

  Bobert Member

  Katılım:
  11 Nisan 2012
  Mesaj:
  438
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  Teşekkürler gayet güzel paylaşım olmuş :)
   
 20. frht1100

  frht1100 Member

  Katılım:
  8 Haziran 2012
  Mesaj:
  408
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Cevap: Başlangıç İtem Npcsi 18xx 19xx 20xx  tyymaannn
   

Bu Sayfayı Paylaş