Duyuruyu Kapat

Linkleri Görmek İçin Reklamları TIKLAYIN

Linkleri İndirmek İçin Reklama TIKLAYIN

Data yüklenirken kapat hatası

'Kurallara Aykırı Konular' forumunda ForumDC.ORG Development tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu

 1. Aldığım hata kodu

  Kod:
  Source: {? = CALL UPDATE_USER_DATA(?, 1, 1, 101,4, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 60, 60, 80, 50, 50, 1, 469, ?,0, 0, 21, 0, 0, 0, 205, -1, -858993472, -858993472, 0, 0,?, ?, ?, 0, ?, 0, ?,1, 0,12, 202, 56545082, 0, 0, 0, 0, 1526522929, 0, 0)} Error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Procedure or function UPDATE_USER_DATA has too many arguments specified. Description: Failed to execute statement.

  update_user_data içeriği

  Kod:
  USE [kn_online]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[UPDATE_USER_DATA] Script Date: 17.5.2018 05:13:24 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  ALTER PROCEDURE [dbo].[UPDATE_USER_DATA]
  @strCharID char(21),
  @bNation tinyint,
  @bRace tinyint,
  @sClass smallint,
  @nHair int,
  @bRank tinyint,
  @bTitle tinyint,
  @bLevel tinyint,
  @bRebLevel tinyint,
  @iExp bigint,
  @nLoyalty int,
  @bFace tinyint,
  @bCity tinyint,
  @sClanID smallint,
  @bFame tinyint,
  @sHp smallint,
  @sMp smallint,
  @sSp smallint,
  @bStr tinyint,
  @bSta tinyint,
  @bDex tinyint,
  @bIntel tinyint,
  @bCha tinyint,
  @bAuthority tinyint,
  @sPoints smallint,
  @nCoins int,
  @bZone tinyint,
  @sBind smallint,
  @iPosX int,
  @iPosZ int,
  @iPosY int,
  @dwTime int,
  @sQuestCount smallint,
  @strSkill varchar(10),
  @strItem binary(592),
  @strItemEx binary(584),
  @strSerial binary(592),
  @strQuest binary(600),
  @strQuestUse binary(100),
  @strRebStats binary(5),
  @nMannerPoint int,
  @nLoyaltyMonthly int,
  @strMemo char(21),
  @sGenieTime smallint,
  @strGenieOptions char(100)
  AS

  UPDATE USERDATA
  SET Nation = @bNation,
  Race = @bRace,
  Class = @sClass,
  HairRGB = @nHair,
  [Rank] = @bRank,
  Title = @bTitle,
  [Level] = @bLevel,
  bLevelRebirth = @bRebLevel,
  [Exp] = @iExp,
  Loyalty = @nLoyalty,
  Face = @bFace,
  City = @bCity,
  Knights = @sClanID,
  Fame = @bFame,
  Hp = @sHp,
  Mp = @sMp,
  Sp = @sSp,
  Strong = @bStr,
  Sta = @bSta,
  Dex = @bDex,
  Intel = @bIntel,
  Cha = @bCha,
  Authority = @bAuthority,
  Points = @sPoints,
  Gold = @nCoins,
  [Zone] = @bZone,
  Bind = @sBind,
  PX = @iPosX,
  PZ = @iPosZ,
  PY = @iPosY,
  dwTime = @dwTime,
  strSkill = @strSkill,
  strItem = @strItem,
  strItemEx = @strItemEx,
  strSerial = @strSerial,
  sQuestCount = @sQuestCount,
  strQuest = @strQuest,
  strQuestUse = @strQuestUse,
  strRebStats = @strRebStats,
  MannerPoint = @nMannerPoint,
  LoyaltyMonthly = @nLoyaltyMonthly,
  strMemo = @strMemo,
  sGenieTime = @sGenieTime,
  strGenieOptions = @strGenieOptions,
  dtUpdateTime = GETDATE()
  WHERE strUserID = @strCharID

  aldığım 2. hata kodu

  Kod:
  Source: UPDATE USER_ACHIEVE_DATA SET sCoverID=0, sSkillID=0, sAchieveCount=0, strAchieve=? WHERE strUserID=? Error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'USER_ACHIEVE_DATA'. Description: Failed to execute statement.

  anladığım kadarıyla 2. hata kodunda böyle bir tablo yok diyor. prosedürler içinde yaptığım aramada böyle bir tablo ile etkileşen her hangi bir kod görmedim.

  ayrıca src de yaptığım aramada da göremedim.

  sorun çözümleri için şimdiden teşekkür ederim

  Kaynak:

  Linkleri Görmek İçin Lütfen Kayıt OL Veya Giriş Yapın

   

Bu Sayfayı Paylaş